Πακέτα Συνεδριών

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα διαθέσιμα πακέτα για τις προσωπικές και επαγγελματικές συνεδρίες. Ακυρώσεις / Αλλαγές στα ραντεβού 24-48 ώρες πριν διαφορετικά η συνεδρία χρεώνεται κανονικά. Τιμές χωρίς φπα.

πακετα 2.jpg